COUMARIN - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

CoumarinRedakce Choice
Affodill
Affodill
Před několika lety, skořicové hvězdy zasáhly titulky kolem Vánoc všech dob. Důvodem byly vysoké koncentrace kumarinu v něm obsažené. Byli výrazně nad limitními hodnotami platnými pro tuto látku a vyvolali otázku