ANTACIDA - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AntacidaRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Antacida jsou léčiva, která neutralizují žaludeční kyselinu. Používají se pro symptomatickou léčbu pálení žáhy, kyselé říhání nebo bolesti žaludku související s kyselinou.