CITALOPRAM - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

CitalopramRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Citalopram se používá mimo jiné k léčbě deprese. Účinná látka patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).