VYTVRZOVáNí KRVE (HEMOPTYSA) - PŘíČINY, LéČBA A POMOC - PŘÍZNAKY

Vytvrzování krve (hemoptýza)Redakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Kašlem na krev, hemoptýzu nebo hemoptýzu se rozumí kašel na krev, který může také obsahovat hlen. Příčiny jsou různé nemoci dýchacích cest a plic.