ROVNOVáHA MEZI PRACOVNíM A SOUKROMýM ŽIVOTEM - LéKAŘSKý SLOVNíK A PRŮVODCE - ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL,

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životemRedakce Choice
Glycin
Glycin
Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se v průmyslových zemích, jako je Německo a Evropa obecně, v posledních letech rovnováha mezi pracovním a soukromým životem neustále zhoršovala. Spousta přesčasů, jedna