UVEITIDA (ZáNĚT CéVNí KŮŽE) - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Uveitida (zánět kůže krevních cév)Redakce Choice
Pleura (pleura)
Pleura (pleura)
Dojde-li k trvalému poklesu zrakové ostrosti, které je doprovázeno slzami a zarudnutím v jednom nebo obou očích, je třeba se poradit s oftalmologem, aby se vyloučila uvetitida. Tento zánět cévní kůže může být nezávislý na pacientovi